همکار گرامی

ضمن سپاس از بازدید حضرتعالی، خواهشمند است اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید

شماره حساب جاری:

سابقه همکاری با چه شرکت هایی (معتبر) را دارید؟
نحوه آشنایی خود را با این مجموعه بیان فرمائید:
مدت زمان آشنایی با شرکت چه میزان است؟
آیا قبلا از شرکت فرش بزرگمهر بازدید داشته اید؟
آیا قبلا از شرکت فرش بزرگمهر خرید داشته اید؟
مهمترین دلایل همکاری شما با این شرکت چیست؟
در حال حاضر در فروش کدام محصولات (آکرولیک / فانتزی) فعالیت بیشتری دارید؟
پیشنهاد نحوه خرید و یا همکاری شما با شرکت
متراژ فروش تقریبی ماهیانه شما چند متر مربع می باشد؟
آیا در فضای مجازی هم فعالیت دارید؟